دسته: اخبار صنعت بیمه

مکاتبه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان صنعت بیمه.

اطلاع رسانی 📢📢📢 ✍️مکاتبه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان صنعت بیمه. 🔰با موضوعیت اعلام تخلفات تعدادی از کارگزاران برخط متخلف به ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار. ◾️روابط عمومی…

مکاتبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی با معاون اول رئیس جمهور ، بنا به برگزاری جلسه بررسی تخلفات استارتاپهای بیمه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت

پیرو جلسات برگزار شده و درخواست و مکاتبات متعدد درخصوص نظام مند شدن فعالیت کارگزاران برخط ، امروز به همه این سایتهای مقایسه ای نامه اخطار ارسال شد و مهلت…