ماه: بهمن 1401

اطلاع رسانی

📣📣📣📣 اطلاع رسانی باسلام حضور همکاران بنا به پیگیری حل معضل *اعمال قاعده نسبی حق بیمه در زمان خسارت بیمه های شخص ثالث* که از زمان هیات مدیره محترم کانون…