ماه: فروردین 1402

مکاتبه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان صنعت بیمه.

اطلاع رسانی 📢📢📢 ✍️مکاتبه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان صنعت بیمه. 🔰با موضوعیت اعلام تخلفات تعدادی از کارگزاران برخط متخلف به ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار.   ◾️روابط…