🦠 بخشنامه ستاد مدیریت کرونا شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص ساعت کار دفاتر نمایندگان

🦠 بخشنامه ستاد مدیریت کرونا شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص ساعت کار دفاتر نمایندگان

View More 🦠 بخشنامه ستاد مدیریت کرونا شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص ساعت کار دفاتر نمایندگان

♻️ بخشنامه مهم معاون محترم فنی و مدیریت محترم اتومبیل در خصوص افزایش اختیارات استانها جهت بازدید اولیه بیمه نامه های بدنه.

♻️ بخشنامه مهم معاون محترم فنی و مدیریت محترم اتومبیل در خصوص افزایش اختیارات استانها جهت بازدید اولیه بیمه نامه های بدنه.

View More ♻️ بخشنامه مهم معاون محترم فنی و مدیریت محترم اتومبیل در خصوص افزایش اختیارات استانها جهت بازدید اولیه بیمه نامه های بدنه.

📢🔺آغاز طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها

📢🔺آغاز طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها از ۱۵ آبان تا آخر اسفند اجرا می…

View More 📢🔺آغاز طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها

بخشودگی ۱۰۰٪ جرائم موتورسیکلت های فاقد بیمه

♻️ بخشنامه معاون نظارت بیمه مرکزی در خصوص بخشودگی ۱۰۰٪ جرائم موتورسیکلت های فاقد بیمه از تاریخ ۹۹/۸/۱۵ لغایت ۹۹/۱۲/۳۰. 💢 این بخشودگی صرفا برای…

View More بخشودگی ۱۰۰٪ جرائم موتورسیکلت های فاقد بیمه