📣📣📣 اطلاع رسانی

♻️قابل توجه شبکه محترم نمایندگان
شرکت سهامی بیمه ایران

✅طبق اعلام مدیریت محترم ستاد
اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران:

♻️ نرخ دیه در سال( ۱۴۰۱)، نسبت به سال (۱۴۰۰)، [ ۲۵درصد] افزایش یافته است.
و در این راستا دیه ماه حرام
(۸۰۰) میلیون تومان و و تعهد مالی پایه در بیمه نامه شخص ثالث(۲۰ )میلیون تومان خواهد بود.

 

◾دبیرخانه کانون سراسری نمایندگان
سراسر کشور.

 

🆔 @kanonsarasari

توسط maleki