📣📣📣 اطلاع رسانی

♻️قابل توجه نمایندگان محترم و شریف
شرکت سهامی بیمه ایران

⛔⛔ منع ارائه هرگونه تخفیف
غیر مجاز به بیمه گزاران متقاضی صدور بیمه نامه ( شخص ثالث)

✅از قبیل: ( برگشت از کارمزد و هزینه های صدور دریافتی،
ارائه هرگونه کدهای تخفیف پیامکی،
ارائه انواع کارتهای اعتباری،
ارائه امتیاز تخفیفات در خرید های بعدی
بیمه گزاران و….
در قالب صدور بخشنامه قابل تامل دیگری از( بیمه مرکزی)، درخصوص اقدامات ناصواب بازاریابان بر خط متخلف، که امیدواریم با جدیت و برخورد موثر نیز همراه باشد.

◾دبیرخانه کانون سراسری نمایندگان
سراسر کشور.

 

🆔 @kanonsarasari

توسط maleki