برچسب: نمایندگان

♻️ گزارش جلسه کانون سراسری نمایندگان کل کشور با مدیرعامل،اعضای هیات مدیره،معاونت هاو مدیران ارشد ستادی به همراه نمایندگان انجمن صنفی استان تهران.

(بخش اول) ?این جلسه با توجه به مشكلات بوجود آمده در یک ماه گذشته در ارتباط با صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث در روز٩٩/۰٤/٧ از ساعت ۹ صبح ،با…