برچسب: صنعت بیمه

?شرکت رایان حامی مهام ( با بیمه )، اولین شرکت دریافت کننده مجوز کارگزاری بر خط در صنعت بیمه

?شرکت رایان حامی مهام ( با بیمه )، اولین شرکت دریافت کننده مجوز کارگزاری بر خط در صنعت بیمهبیمه مرکزی در راستای ساماندهی استارت آپهای بیمه ای مجوز اولین کارگزاری…