برچسب: شرکت بیمه

♻️♻️گزارش مختصری از نخستین جلسه (معارفه) مدیریت محترم عامل شرکت سهامی بیمه ایران؛ با اعضاء محترم هیئت مدیره کانون نمایندگان سراسر کشور..در تاریخ (۹۹/۱۱/۱۵)

✳️در این جلسه که با حضور مدیریت محترم عامل( جناب آقای مهندس بختیاری) و تعدادی از اعضاء محترم هیئت مدیره و مدیران محترم ستادی و کلیه اعضاء هیئت مدیره و…