?وبینار آموزشی رایگان

عنوان وبینار:
?الزامات ارتقاء فرهنگ مدیریت ریسک در صنایع و بخش انرژی

با حضور اساتید برجسته :

?دکتر علی اتفاق ،مشاور حقوق بین الملل

?دکتر محمد زاهدنیا،معاون فنی ایران

?دکتر آموزگار،مدیر بیمه های انرژی بیمه ایران

?حمیدرضا حاجی اشرفی، کارشناس ریسک و تحلیل گر بازار بیمه

?تاریخ برگزاری: روز دوشنبه ۹۹/۱۰/۸
?ساعت برگزاری:۱۴ تا ۱۶

https://t.me/Asbimehiran/1097
https://t.me/Asbimehiran/1097

توسط maleki