دکتر سلیمانی درباره وضعیت اقتصادی شرکت های بیمه اظهار میگوید : خوشتبختانه برای  شرکت های بیمه زیان ده برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا به سوددهی برسند.

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به ایجاد کمیته صیانت برای رفع مشکل شرکت بیمه زیان ده گفت: دو شرکت بیمه زیان ده هستند که به زودی به سوددهی خواهند رسید و امیدوارم در سال 1400 شرکت زیان ده نداشته باشیم.

دکتر سلیمانی همچنین در خصوص صندوق بیمه حوادث طبیعی اظهار داشت : سال آینده 30 میلیون واحد مسکونی تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرند و 50 درصد حق بیمه آن توسط مالکان واحدهای مسکونی و 50 درصد آن توسط دولت پرداخت خواهد شد.

رییس کل بیمه مرکزی افزود: با توجه به بالا بودن وقوع حوادث طبیعی در کشورمان ایجاد صندوق بیمه حوادث الزامی است و در مرحله اول 30 میلیون واحد مسکونی تحت پوشش این بیمه هستند که پرداخت حق بیمه از سوی مالکان اجباری است و حق بیمه بر روی قبض برق هر واحد مسکونی محاسبه می شود و این مبلغ را اداره برق دریافت می کند.  

سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا فقط واحد های مسکونی تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند، تاکید کرد: در این مرحله پوشش واحدهای مسکونی در قانون پیش بینی شده و اما از سال های آینده واحدهای  تجاری هم می توانند تحت پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند.

@sobhebime

توسط maleki