?با ابلاغ صورتجلسه سندیکای بیمه گران، ارزش ریالی خودرو دنا پلاس در تصادفات رانندگی مبنای محاسبه میزان خودروی متعارف تعیین گردید.

توسط maleki