? نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران عصر امروز با حضور معاون وزیر اقتصاد، رییس کل بیمه مرکزی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران و سایر اعضا برگزار شد و اعضای مجمع ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد موفق بیمه ایران در سال ۹۸ و ادامه روند رو به رشد آن در سال ۹۹، بر صورت‌های مالی ۱۳۹۸ این شرکت مهر تأیید زدند.

? در این نشست پس از ارائه گزارش هیات مدیره بیمه ایران و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، اعضای مجمع نظرات کارشناسی و رهنمودهای خود را در خصوص عملکرد شرکت مطرح و پس از بررسی و تبادل نظر در مسایل فنی و حسابرسی، ضمن تایید از شفافیت گزارش های ارائه شده،صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ را تصویب کردند.

توسط maleki