? انتصاب عضو اصلی “هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان بیمه ایران”

 ?وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمد مهدی اعلایی عضو هیأت مدیره بیمه ایران را ؛  بعنوان عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت سهامی بیمه ایران منصوب نمود.

?https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki