باسلام حضور همکاران عزیز : پیرو جلسه مورخ 1399/3/7 در دفتر آقای فراشیانی ، مدیر کل محترم بیمه های اتومبیل ، که بنا به درخواست ریاست کانون (آقای سعیدی) و اینجانب تشکیل گردید ، با پیشنهاد اعلامی ما مبنی بر ادامه روند استفاده از کارتهای شخص ثالث موافقت گردید و مقرر شد تا زمان آماده سازی کارتهای شخص ثالث بدون شماره سریال ، موقتا” از کارتهای قبلی استفاده شود. البته لازم بذکر است که این امر موقتی بوده و جهت ایجاد وحدت رویه و برای یک دوره محدود می باشد ، تا زمانیکه طراحی یک فرمت ثابت ( مانند بیمه بدنه ) انجام شود که نمایندگان بتوانند بر روی مطبوعات خود ، بیمه را پرینت بگیرند.
دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران – سعید وصال

توسط maleki