باسلام حضور همکاران عزیز : با عنایت به جلسه مورخ ٩٩/٣/٣ کانونها و انجمنهای صنفی صنعت بیمه بامدیران ارشد بیمه مرکزی به اطلاع میرساند که در آن جلسه هیچگونه توافقی مبنی بر حذف فیزیک بیمه نامه شخص ثالث صورت نپذیرفته و مقرر گردیده که بیمه مرکزی پس از بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف تشکلهای صنفی شبکه نمايندگي ،نسبت به بررسی آن اقدام و نتایج حاصله را بصورت بخشنامه ای اعلام نمایند .
انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران

توسط maleki