?غلامرضا سلیمانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، گفت: برای این منظور باید از طریق سامانه ای به وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان غذا و دارو و داروخانه ها و کلینیک ها متصل شویم.
?وی گفت: نرم افزار خوبی از طرف وزارت بهداشت برای این هدف تهیه شده و در حال اتصال به آن ها هستیم تا به صورت منسجم و یکپارچه با همکاری نظام بهداشت و درمان بتوانیم در بحث پرداخت الکترونیکی هزینه های درمانی برای بیمه های تکمیلی عمل کنیم.
?رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه این پرداخت می تواند هزینه ویزیت پزشکان داروخانه ها و هزینه های بیمارستانی را شامل شود، گفت: حدود ۱۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه های تکمیلی از این خدمات بهره مند خواهند شد.

توسط maleki