?در مراسم تودیع و معارفه امروز؛
جناب آقای اسماعیلی جایگزین آقای نعمت الهی ( معاون بودجه برنامه‌ریزی ) و جناب آقای طبیعی نژاد جایگزین آقای آریان پور (معاون حقوقی و هماهنگی شعب استانها و نمایندگی ها) گردیدند.

توسط maleki