درخواست سازمان هواپیمایی کشوری به پلیس فتا برای مسدود شدن فروش بلیط توسط استارتاپها و اپلیکیشن های آپ ، روبیکا ، تاپ و اسنپ تریپ

توسط maleki