?یک شرکت استارت آپی که پیش ازین
نحوه تبلیغاتش خبر ساز شده بود در ویدیویی جدید پای رپرها را به فروش بیمه باز کرد.

? نکته جالب توجه اینکه در این ویدیو بر تخفیف و قسطی فروشی تاکید شده است .

?نکته دیگر آنکه فصل دوم آیین نامه ۷۱ دال بر حمایت از بیمه گذاران در ماده ۴ و۵ اذعان داشته موسسات بیمه موظفند از انطباق تبلیغات بیمه ای شرکت و نمایندگان خود با مقررات مربوط اطمینان حاصل کنند وضمن ایجاد سیستمی برای کنترل محتوی فرم و انتشار تبلیغات بیمه ای را در دفاتر موسسه نگهداری کنند اخیرا نیز برخی شرکتهای بیمه شیوه نامه ای برای تبلیغات نمایندگان خود در فضای مجازی از جمله اینستاگرام تهیه کرده اند.

?نکته: اگرچه استارت اپهای بیمه ای به عنوان مراکز مستقل فعالیت می کنند اما به هر حال با شرکتهای بیمه طرف قرارداد هستند و آیا نیاز نیست بر نحوه تبلیغات آنها نظارت شود؟ اگر تبلیغات گمراه کننده و غیر فنی به مشتری ارایه دهند چه کسی پاسخگو است؟

?فضای مجازی کارکردهای تبلیغات را تغییر داده اما در خصوص خرید بیمه نامه به عنوان یک کالای غیرملموس مبتنی بر ارزیابی ریسک هم همین طور است؟

توسط maleki