?حجت الاسلام محمد باقری بنایی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیمه شخص ثالث خودروها باید تعدیل شود و در این زمینه مجلس وارد عمل می شود.

?وی،روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه مجلس به موضوع افزایش نرخ بیمه شخص ثالث با جدیت ورود پیدا می کند، اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی کنونی مردم توان پرداخت حق بیمه برای دریافت بیمه شخص ثالث خودرو را ندارند و این واقعیت جامعه ماست.

?https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki