⚪️ضمن عرض تبریک به آقای دکتر محمد رضایی برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان؛ شایسته است از  این اقدام مدبرانه و سنجیده وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی برای انتخاب ایشان در خانواده بزرگ شرکت سهامی بیمه ایران تقدیر و تشکر نمود.

توسط maleki