?پیرو مذاکرات متعدد و پیگیریهای در حال انجام با مدیریت محترم اتومبیل ، درخواست تمدید مهلت پرداخت اقساط و حق بیمه های شخص ثالث تا پایان اردیبهشت ماه در حال پیگیری جدی می باشد. با تشکر و احترام
انجمن صنفی سراسری شرکتهای خدمات بیمه ای

توسط maleki