مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابطال کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: دو مرحله اخطار پیامکی برای مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث ارسال می شود و پس از آن، کارت هوشمند سوخت آنها ابطال خواهد شد.

? شایان ذکر است یکی از علل ابطال کارت سوخت وسائط نقلیه عدم ثبتVIN هنگام صدور بیمه نامه می باشد.لذا به منظور رفاه حال بیمه گزاران ،همکاران گرامی در هنگام صدور نسبت به ثبت VIN)خصوصا موتور سیکلتها که الزامی به ثبت وین برای صدور ندارند) و اصلاح مواردی که با کارت وسیله نقلیه مغایرت دارد اقدام‌نمایند.

توسط maleki