جهت اطلاع نمایندگان گرامی :

پیرو جلسات متعدد با حوزه محترم فنی شرکت ؛
از امروز مورخ ۹۹/۰۷/۰۳ سیستم نرم افزاری بیمه نامه شخص ثالث جهت نمایندگانی که به دلیل فرجه زمانی سه روزه ( ۷۲ساعت ) بسته شده است ، به مدت ۸ روز رفع گردید و از روز یکشنبه مورخ (۹۹/۰۷/۰۶) دستورالعمل و شیوه مورد توافق کانون سراسری و حوزه محترم فنی شرکت اجرا خواهد گردید.

?نکته: نمایندگانی که سیستم آنها همچنان به علت بدهی مسدود میباشد میبایست نسبت به پرداخت بدهی معوق خود تا پایان شهریورماه اقدام نمایند.

⛔️ شایان ذکر است این مدت زمان صرفا مربوط به اقساط بیمه نامه هایی است که بیمه گزار به علت شرایط خاص دوران کرونا موفق به پرداخت اقساط خود در زمان مقرر نگردیده میباشد.

?کانون سراسری نمایندگان کل کشور به نیابت از طرف کلیه همکاران محترم شبکه فروش ؛

از جناب آقای دکتر رضایی مدیریت محترم عامل شرکت

و آقایان:
زاهدنیا معاونت محترم فنی،
طبیعی نژاد معاونت محترم حقوقی،
محمدی معاونت محترم مالی اداری ،
فتاحیانی مدیرکل محترم آمار و انفورماتیک،
فراشیانی مدیریت کل محترم ستاد اتومبیل،
بحیرایی معاونت،مدیریت محترم ستاد اتومبیل؛

که در چند روز گذشته با تشکیل جلسات متعدد با حضور اعضاء هیئت مدیره کانون سراسری، تمامی تلاش و همت خود را در جهت حل مشکلات شبکه فروش به کار بسته اند کمال قدردانی و سپاسگزاری را دارد.

توسط maleki