? وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی با استناد به مصوبه مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، «سید مجید بختیاری» را به عنوان «عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت سهامی بیمه ایران» منصوب کرد.

جناب آقای بختیاری دارای سوابق ارزشمندی در صنعت بیمه میباشند. وی علاوه بر طی سلسله مراتب مدیریتی در بیمه ایران، تجربه مدیرعاملی چند شرکت بیمه دیگر را نیز دارد.

توسط maleki