1.  

? سومین جلسه ستاد مدیریت بحران کرونا بیمه ایران در سال ۹۹ امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین باحضور آقای مبرقعی عضو هیات مدیره و رئیس ستاد، معاونین مدیرعامل و مدیران کل منابع انسانی، امور مالی، امور نمایندگان، حراست، اشخاص و مدیرکل استان تهران به عنوان اعضای ستاد، در سالن جلسات ساختمان ستاد مرکزی بیمه ایران برگزار شد.

در این جلسه رئیس ستاد و اعضاء ضمن تاکید بر اولویت حفظ سلامت کارکنان شرکت و انجام امور جاری، تصمیماتی به این شرح اتخاذ کردند:

? حضور کامل کلیه مدیران کل و معاونین ستادی و استانی در تاریخ شنبه ۱۶ فروردین در محل کار الزامی است.

? در راستای اجرای بخشنامه ۱۳ فروردین سازمان امور اداری و استخدامی کشور کلیه مدیران موظفند تا مورخ ۹۹/۱/۲۰ با در نظر داشتن جمیع جهات به (حداقل یک سوم از کارکنان خود بمدت حداقل دو روز در هفته آتی) برای حضور در تاریخ ۱۶ فروردین در محل کار، اطلاع رسانی لازم را معمول دارند.

? در خصوص واحدهای پاسخگویی خسارت با اولویت خاص، اقدامات جداسازی به طریق مطمئن برای جلوگیری از سرایت ویروس با رعایت ملاحظات لازم صورت پذیرد؛ در این زمینه تجربیات موفق برخی واحدهای اجرایی، میتواند مورد استفاده سایر واحدها قرار گیرد.

? لازم است مدیران محترم برای پاسخگویی به مراجعین ترتیبی اتخاذ نمایند که با رعایت کامل ضوابط بهداشتی، وقفه ای در کار مردم ایجاد نشود.

? مدیران ستادی و استانی برنامه عملیاتی خود را برای استفاده از ظرفیتهای دورکاری و انجام امور شرکت تدوین و ظرف یک هفته ارائه نمایند.

? برای واحدهای دارای ارباب رجوع، علاوه بر پیش بینی حایل، ضدعفونی محیط بصورت روزانه و پیش بینی امکان شستشوی دست برای مراجعین و رعایت فاصله های مطمئن بین کارکنان و ارباب رجوع مورد توجه قرار گیرد.

? مدیران محترم باتوجه به ضرورت انجام برخی از تکالیف قانونی و اقدامات ضروری به ویژه در بخشهای مالی و مرتبط با حسابهای شرکت، شخصاً روند امور را نظارت و حتی المقدور از انجام امور اطمینان حاصل نموده و در صورتی که در اجراء با مانعی غیرقابل رفع، مواجه باشند مراتب را کتباً به مدیر مافوق اعلام نمایند تا اتخاذ تصمیم گردد.

? مدیران محترم در کلیه سطوح شرایط خاص همکاران دارای معذوریتهای ویژه مانند جانبازان معزز و بیماران خاص و … را ملحوظ نمایند.

? برای استانها، تصمیمات بالاترین مرجع که استانداری ها میباشند، در مواقع خاص لازم الرعایه میباشند.

?تصمیمات مربوط به هرگونه معاینه گروهی و چکاب کارکنان صرفاً از طریق مدیریت بیمه های اشخاص، اتخاذ خواهد شد.                                                                                                                                                                                                                      ?https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki