طی مراسمی مدیرعامل و هیات مدیره شرکت از خدمات ارزشمند معاونین فنی شرکت سهامی بیمه ایران(بعد از انقلاب اسلامی) قدردانی کردند.

از راست به چپ:محمد زاهدنیا،محمد حیدری،سیاوش سعیدیان راد،اصغر عنایت،سیدعلیرضا خوانساری،مجید فیضی و فرهاد خالقی

توسط maleki