مدیرعامل بیمه ایران در گزارشی به آثار شیوع کرونا بر شرکت متبوعش اشاره کرد: تمدید بیمه‌نامه‌های ثالث بدون مراجعه بیمه گذار از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ در راستای بخشنامه بیمه مرکزی، منجر به کاهش ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در نقدینگی این شرکت شده است. تاثیر دیگر کرونا بر افزایش هزینه های بیمه‌ های درمان بود که به طور میانگین برای هر یک از بیمه شدگان بیمه ایران که مبتلا به کرونا شده و در بیمارستان بستری شدند حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه ایجاد شده و همچنین در بیمه‌های زندگی، مسئولیت، مهندسی و آتش‌سوزی با کاهش تقاضا مواجه بودیم چرا که با تعطیلی مراکز، کارخانه ها و کسب وکارها، مردم نیازی به این بیمه نامه ها نداشتنداین مسئله تاثیر زیادی در کاهش تقاضای صدور این بیمه نامه ها داشت و یکی از نتایج شیوع کرونا در اقتصاد، کاهش تقاضا و افزایش بیکاری بود که در نتیجه آن ورود نقدینگی به شرکت‌های بیمه کمتر شد و از سوی دیگر بسیاری از بیمه گذاران برای جبران کاهش درآمد خود مجبور به بازخرید بیمه‌های زندگی خود شدند که خود این موضوع نیز شرکت های بیمه را با کمبود نقدینگی مواجه نمود.

توسط maleki