? با توجه به تغییرات اخیر در شیوه آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران بعنوان دانشگاه معتبر صنعت بیمه، محمد زاهدنیا معاون فنی شرکت از تحولات و ابزارهای نوین این مرکز بازدید کرد.

? وی در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از نوگرایی و ابزارهای آموزش غیرحضوری مدیریت جدید مرکز، بر استمرار رویکردهای خلاقانه و تداوم این روند در زمینه مدیریت دانش، تجاری سازی دانش،پایان نامه بازنشستگی کارکنان،ایده پردازی و نوآوری،طراحی و خلق محصولات جدید بیمه ای ،مدل های استارتاپی،دیجیتال مارکتینگ،حضور آموزشی در کشورهای منطقه بویژه در بخش بیمه و IT،ارتقای کیفی آموزش های کاربردی و کلینیک های مدیریت ریسک تاکید کرد.

?معاون فنی بیمه ایران بزرگترین چالش آموزشی صنعت بیمه را روزآمد نبودن دانش عنوان کرد و تصریح کرد ما نمیتوانیم دائم علوم و کتب ۱۳۱۴ و ۱۳۱۶ را تکرار کنیم و بجای عقب گرد و شیوه های آموزشی منسوخ شده که شکاف و فاصله زیادی با دنیای نوین بیمه بین الملل ایجاد کرده به سمت بهره مندی از آخرین مدل ها و شیوه های آموزش های کاربردی روزآمد برویم و علم و دانش بیمه ای صنعت را اثربخش و کارامد نماییم.

? زاهدنیا یکی از راههای مقابله با فرسودگی و فقر اموزشی صنعت بیمه را اعزام کارشناسان خبره و جوان صنعت بیمه برای فراگیری علوم جدید و طی دوره های کاربردی و تخصصی در کشورهای پیشرو دانست و برگزاری تورهای آموزشی و دعوت از متخصصین بین المللی را در تقویت وبهبود وضع موجود آموزش صنعت بیمه کارساز و موثر ارزیابی کرد.

توسط maleki