گزارش جلسه هیات رییسه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه با رئیس کل محترم بیمه مرکزی:
در روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ جلسه ای فی مابین هیئت رئیسه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان و کارگزاران ، و دبیر محترم کارگروه شبکه فروش سندیکای بیمه گران با رئیس کل محترم بیمه مرکزی جناب آقای بهزاد پور و معاون محترم نظارت و برخی مدیران نهاد ناظر برگزار شد، اهم موارد مطروحه در این جلسه ۲/۵ ساعته به شرح ذیل می باشد:
🔶 موارد مطرح شده توسط هیات رییسه شورای هماهنگی:
🔹معرفی شورا ، روند تاسیس ، اهداف و برنامه های شورا در جهت استیفای حقوق و منافع مشروع و متعارف نمایندگان و کارگزاران
🔹توجه به مردمی کردن اقتصاد بعنوان یکی از اهداف مهم برنامه توسعه اقتصادی کشور ، در این راستا توجه به جایگاه و نقش آفرینی تشکلهای صنفی و اقتصادی کلیدی است ، بر این مبنا نیاز است همانند آیین نامه شماره ۱۸ که سابقا برای نمایندگان بیمه سندیکای نمایندگان پیش بینی شده بود در اصلاح آیین نامه ۷۵ نیز شرایط ایجاد تشکل صنفی واحد فراهم گردد .
🔹لزوم توجه هرچه بیشتر به تعامل و همکاری بین شورای هماهنگی و بیمه مرکزی در جهت رشد و توسعه صنعت بیمه و ارتقا ضریب نفوذ بیمه در کشور
🔹ارتباط مستقیم بین آرامش ، ثبات و بهبود فضای کسب و کار نمایندگان و کارگزاران با رشد و توسعه صنعت بیمه وجود دارد ، لذا ضروری است از ایجاد هرگونه تنش برای فعالین صنعت بیمه ممانعت شود .
🔹توجه به وضعیت معیشتی نمایندگان و کارگزاران با عنایت به عدم تناسب بین افزایش درآمدآنان با رشد بی رویه هزینه ها از جمله افزایش بی سابقه دستمزد کارکنان
توجه به وضعیت اقتصادی شبکه فروش در مناطق کم برخوردار و دور از پایتخت
🔹لزوم افزایش سطح اعتماد نمایندگان و کارگزاران به نهاد حاکمیتی بیمه و تصمیمات آن و پرهیز از رفتارهای نامتوازن با فعالین صنعت بیمه و توجه به عدالت در تصمیمات و رویکردها
🔹نظارت کامل به عملکرد برخی فعالین جدیدالورود به صنعت بیمه علی الخصوص برخی از کارگزاران برخط:
ممانعت از ادامه تخطی فاحش از مقررات و قوانین بیمه توسط برخی کارگزاران برخط
لزوم اصلاح آیین نامه کارگزاران برخط و توجه به ترکیب پرتفوی آنها
عملکرد فعلی کارگزاران برخط هیچ تاثیری بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور ندارد و صرفا پرتفوی در یک رشته از دست عده کثیری فعال باسابقه خارج و به سمت عده قلیلی جابجا شده است
سواستفاده از عناوین نظیر دانش بنیان و استارت آپ مورد توجه نهاد ناظر قرار گیرد و اجازه داده نشود تحت این عنوان فعالین واقعی صنعت بیمه مورد اجحاف قرار گیرند
دیجیتال سازی صرفا نباید هدف قرار گیرد بلکه فناوری میبایست در جهت تامین خواسته های جامعه قرار گیردو به گونه ای عمل شود که نمایندگان و کارگزاران و تحول دیجیتال درجهت تکامل به یکدیگر کمک کنند ، بعبارتی فناوری های نوین در اختیار نماینده و کارگزار قرار گیرد.
به نقش برخی شرکتهای بیمه خاطی در رسوب حق بیمه نزد برخی کارگزاران برخط و اعطای امتیازات ویژه به آنها ، توجه ویژه شود و برخورد سریع و بدون اغماض صورت گیرد .
🔹تسریع در اصلاح آیین نامه کارمزد :
با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و برهم خوردن توازن بین هزینه های سرسام آور و درآمد نمایندگان و کارگزاران ، میبایست در سریعترین زمان ممکن با حضور نمایندگانی از شورای هماهنگی در کمیسیون تخصصی مربوطه ، زمینه اصلاح آیین نامه کارمزد و اجرای سریع ان را فراهم نمود.
نمایندگان و کارگزاران بدلیل مشکلات آیین نامه کارمزد انگیزه توسعه فعالیت را از دست داده اند
__ عملکرد شرکتهای بیمه و تفسیر آنها از آیین نامه فعلی کارمزد سلیقه ای است و بعضا کارمزد های متفاوتی برای موارد مشابه ، پرداخت میشود
🔹 اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بر نمایندگان در برخی نقاط کشور؛
متاسفانه علیرغم اعلام بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران و پیگیری و تلاش صورت گرفته توسط این دو نهاد محترم ، تماسهای نمایندگان از اقصی نقاط کشور بیانگر اعمال این ماده قانونی و جرائم سنگین از سال ۹۶ بر آنان است ، ضروری است بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران مجددا این مهم را مورد پیگیری عاجل قرار بدهند و این معضل یکبار برای همیشه رفع گردد.
🔹 لزوم پی گیری تخصیص مالیات های سنگین به نمایندگان و کارگزاران به جهت تراکنش های دستگاههای pos مستقر در دفاتر نمایندگان ، بر اساس آیین نامه های موجود نمایندگان و کارگزاران شغلی به غیر از حرفه موجود ندارند و دستگاههای pos دفاتر برای وصول حق بیمه از بیمه گزاران مورد استفاده قرار میگیرد و مبالغ دریافتی به حساب شرکتهای بیمه واریز میگردد.

توسط maleki