پیگیری ها پاسخ داد!
توقف صدور احکام محکومیت‌های مالی ناشی از عدم اجرای ماده 38+ متن کامل نامه سندیکا به مدیران عامل شرکتهای بیمه
نمایندگان بیمه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی مستقل می باشند و هیچگونه رابطه قراردادی پیمانکاری (قانون تامین اجتماعی ) و رابطه دستمزدی و استخدامی با شرکتهای بیمه گر ندارند./ نمایندگان بیمه باید در اسرع وقت با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و ارایه مدارک لازم کد کارگاهی دریافت کنند.بر این اساس سندیکا در نامه ای به شرکتهای بیمه اذعان داشته بر اساس مذاکره با سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان پذیرفته که نمایندگان بیمه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی مستقل می باشند و هیچگونه رابطه قراردادی پسمانکاری (قانون تامین اجتماعی ) و رابطه دستمزدی و استخدامی با شرکتهای بیمه گر ندارند.

در این راستا توقف صدور احکام محکومیتهای مالی ناشی از عدم اجرای ماده 38 در دستور کار قرار می گیرد.

بر همین اساس نمایندگان بیمه باید در اسرع وقت با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی و ارایه مدارک لازم کد کارگاهی دریافت کنند.

متن کامل نامه سندیکا درخصوص خبر فوق?

توسط maleki