جناب آقای علی دلفان آذری مدیر عامل محترم شرکت خدمات بیمه ای پارس رهیاب ، فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم. 

توسط maleki