سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در جلسه آتی کمیسیون متبوعش با مدیران بیمه مرکزی موضوع اضافه شدن گزینه پرداخت هزینه افت خسارت خودروی تصادفی به سایر گزینه‌های بیمه‌ای .مورد بررسی قرار می‌گیرد

زهرا سعیدی مبارکه با اشاره به این موضوع که حق بیمه بدنه خودرو شامل اُفت قیمت نمی شود، گفت: بیمه ها باید شرایطی ایجاد کنند که خسارت اُفت خودرو نیز شامل بیمه شود، چرا که برخی باید در تصادفات خسارت های زیادی برای افت قیمت خودروی خارجی پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه قیمت بیمه ها با توجه به اینکه از نوع بدنه، شخص ثالث و غیره هستند، متفاوت است، افزود: بیمه ها باید شامل گزینه ای شوند که اگر خودرویی داخلی و یا با قیمت ارزان تر با یک خودروی خارجی مدل بالاتر تصادف کرد خسارت افت توسط بیمه پرداخت شود.

⭕️این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بیمه یک صندوقی بوده که ورودی و خروجی آن از پرداخت های مردم است، ادامه داد: اگر برای بیمه ها صرفه اقتصادی داشته باشد که با هزینه بیمه بدنه خسارت افت را پرداخت کنند که چه بهتر، اما اگر برای بیمه های صرفه اقتصادی نداشته باشد می توان به عنوان یک گزینه دیگر به خسارت افت برای قرار گرفتن در آیتم های بیمه ای توجه کرد.

⭕️سعیدی تاکید کرد: اگر فردی خودروی ۳۰ میلیون تومانی داشته باشد و بخواهد ۳۰۰ میلیون هزینه اُفت خسارت پرداخت کند امنیت خاطر برای رانندگی در سطح شهر را نخواهد داشت.

⭕️سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فردی که ماشین ارزان قیمت سوار شده پولی برای پرداخت خسارت ۳۰۰ میلیون تومانی ندارد، تصریح کرد: در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی با مدیران بیمه مرکزی موضوع اضافه شدن گزینه پرداخت هزینه افت خسارت به گزینه های بیمه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

توسط maleki