?فوری

نرخ دیه۱۴۰۰ اعلام شد

نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (ماه عادی): ۴۸۰ میلیون تومان
نرخ دیه ماه حرام سال ۱۴۰۰: ۶۴۰ میلیون تومان

سخنگوی قوه قضائیه:
برای سال آینده نرخ دیه قتل غیر عمد فرد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد. این نرخ از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجراست.

توسط maleki