? رضایی مدیر عامل بیمه ایران در نخستین گردهمایی مدیران ستادی و شعب بیمه ایران معین، ، تلاش برای پیشبرد اهداف، ثبت افزایش سرمایه این شرکت، توجه به ذینفعان، تقویت شبکه فروش و توسعه خدمات ایران معین را خواستار شد.

توسط maleki