سلام حضور همکاران عزیز
پیرو ابلاغیه معاون اول رییس جمهور ، این نامه امروز از طرف کانون برای دکتر مخبر ارسال شده و رونوشت آن هم برای *شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی صنعت بیمه کشور* ارسال شد.
در همین راستا نیز امروز جلسه ای با رییس کل بیمه مرکزی ، جناب آقای بهزادپور برگزار شد که بنده بنمایندگی نگرانی و ناراحتی نمایندگان از ابلاغیه اخیر هیات دولت را به ایشان اعلام کرده و عواقب اجرا شدن آن تشریح نمودم، مقرر شد پیگیریها ادامه یابد تا مقررات بیمه ای و حدود اختیارات نماینده و کارگزار و اینکه نبایست کارگزار بیمه صادر کند ، لحاظ شود.
از جناب رییس کل قول مساعد تسریع در تصویب و ابلاغ آیین نامه کارمزد نیز گرفته شد تا بلکه در این شرایط اقتصادی کمی کام نمایندگان شیرین شود.
باتشکر

توسط maleki