♦️دبیر کل سندیکا در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار حمایت وزارت اقتصاد از شبکه فروش بیمه شد 

?سیدمحمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و در راستای حمایت از نمایندگان فروش صنعت بیمه با وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتبه کرد و از وزیر اقتصاد برای نجات نمایندگان بیمه کمک خواست 

?کریمی در این نامه پس از ارائه پیشنهاداتی درخواست کرد که به نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان خسارت  و موسسات آموزشی بیمه وام های ضروری کوچک کم بهره اختصاص یابد

توسط maleki