? پیرو صورتجلسه فوق الذکر از امروز بنا به دستور معاونت محترم فنی شرکت ، جناب آقای زاهدنیا ، مهلت 10 روزه اقساط ثالث و بدنه اتومبیل ، هر یک تا سقف 10 میلیون تومان در سیستم اتومبیل اعمال گردید.

انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران

توسط maleki