به موجب قانون ، خرید و به همراه داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای تمامی رانندگان اتومبیل و راکبان موتورسیکلت ها ضروری و الزامی است و نداشتن یا عدم تمدید به موقع آن علاوه بر تحت پوشش نبودن وسیله نقلیه و سرنشینانش در حوادث رانندگی جرایم گوناگونی را هم از سوی پلیس و هم بیمه مرکزی برای شهروندان در پی دارد . با توجه به افزایش سالانه دیات و اعلام آن از سوی قوه قضاییه ، بالطبع هر ساله شاهد افزایش قیمت بیمه نامه شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه ای هستیم چرا که دو فاکتور اساسی میزان دیه و تعهدات مالی و دیگری تعداد سال های تخفیف و عدم خسارت بیمه گذاران در تعیین میزان حق بیمه این رشته بیمه ای دخیل است . با توجه به قیمت بالای این بیمه نامه ، برخی واحدهای مجاز و رسمی صدور بیمه نظیر نمایندگان شرکت های بیمه گر و یا جاعلان حرفه ای و کلاهبرداران ، به دلیل سودجویی ، حفظ منافع شخصی و یا نداشتن صلاحیت حرفه ای ، به شهروندان پیشنهاد صدور بیمه نامه با قیمتی به مراتب کمتر ، ارائه تخفیفات غیر مجاز ، نادیده گرفتن جرایم دیرکرد در تمدید بیمه نماه در بدترین حالت صدور بیمه نامه جعلی و غیر واقعی را دارند که متاسفانه به رغم هشدارها و تذکرات لازم از سوی بیمه مرکزی برخی شهروندان گرفتار آن شده و در درجه اول خود متضرر آن هستند .

بیمه گذاران باید بدانند که نرخ بیمه نامه شخص ثالث در تمامی شرکت های بیمه گر داخلی یکسان بوده ، در ابتدای هر سال و با اعلام دیات جدید ، به شرکت های بیمه گر ابلاغ می شود ، تمامی واحدهای صدور موظف به اجرای آن بوده و هیچ یک از نمایندگان و یا واحدهای صدور بیمه نامه پیش از اعلام رسمی بیمه مرکزی حق ارائه تخفیف مازاد بر تخفیفات عدم خسارت معمول تحت هر عنوان در بیمه نامه شخص ثالث ندارند . به بیان دیگر ، بیمه گران نمی توانند با میل خود نسبت به ارائه تخفیف های بیشتر یا بخشش جرایم دیرکرد بیمه گذاران و شهروندان اقدام کنند . در غیر این صورت و با نادیده گرفتن هر یک از نوارد مذکور هنگام وقوع حادثه ، تبعات آن بر عهده بیمه گذار است . همچنین هر روز تاخیر در تمدید بیمه نامه شخص ثالث دارای جریمه مشخصی است که باید از سوی بیمه گذار پرداخت شود و هر بار خسارت و جداسازی کوپن ها و پرداخت خسارت به زیان دیده معادل از دست رفتن سال های تخفیف قبلی بیمه گذاران است . بر این اساس مردم باید با داشتن اطلاعات کافی از شرایط صدور بیمه نامه نظیر حق بیمه پایه ، میزان تخفیف عدم خسارت سالانه ، مقدار روزانه جریمه دیرکرد در تمدید بیمه نامه و … از هر گونه تخلف و امر غیر قانونی در صدور بیمه نامه شان جلوگیری کرده و بدانند که تنها مرجع رسمی در ارائه هر گونه بخشنامه جهت اعمال تخفیف یا شرایط خاص صدور بیمه نامه ، صرفا بیمه مرکزی است . 

http://t.me/Asbimehiran

توسط maleki