مراسم ختم آن مرحوم در روز دوشنبه مورخ  1398/07/01 ساعت 15:30 الی 17 در مسجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد برگزار می گردد .   

توسط maleki