تهران-مدیرعامل بیمه ایران درشعبه ممتاز غرب تهران گفت: تسویه خسارت بیمه گذاران از مهم ترین وحساس ترین مراحل یک قرارداد بیمه به شمارمی رود و باید درکوتاه ترین زمان ممکن، پرونده ها مورد رسیدگی قرارگیرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، آقای پورکیانی در بازدید از شعبه ممتاز غرب ، مراحل پذیرش و صدور، کارشناسی و پرداخت خسارت به بیمه گذاران دراین شعبه را ارزیابی وبا کارشناسان، کارکنان، نمایندگان ومراجعان دراین ارتباط گفت وگو کرد.

رییس هیات مدیره بیمه ایران با تاکید براهمیت و ضرورت خدمت رسانی مطلوب به مشتریان این مجموعه گفت: مشتریان ولی نعمت ما هستند و تکریم ارباب رجوع درمجموعه باید به نحومطلوب انجام شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع تکریم ارباب رجوع با بازاریابی و خدمات پس از فروش ارتباط مستقیم دارد، اظهارداشت: کیفیت عملکرد این واحدها می تواند تاثیربسزایی بر وفاداری وماندگاری بیمه گذاران در مجموعه داشته وآنان را به بیمه گذاران دائمی شرکت تبدیل کند.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه مراجعان این مجموعه بایستی بالاترین رضایتمندی در میان دستگاه های اجرایی را از این مجموعه داشته باشند،عنوان کرد: روند صدور بیمه نامه وپرداخت خسارت دربیمه ایران باید تسهیل شود و سرعت بالاتری به خودگیرد ، هرچند درحال حاضر میزان رضایتمندی از عملکرد بیمه ایران دربین دستگاه های اجرایی کشور رتبه مطلوبی دارد اما برای رسیدن به بهترین حالت باید بیشتر تلاش کنیم.

توسط maleki