🔊🔊🔊🔊 خبری خوب برای نمایندگان صنعت بیمه. 🔴

🔸هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین، وابسته به مجلس شورای اسلامی، مصوبه دولت برای حمایت از کسب‌کارهای آنلاین بیمه‌ای را مغایر با قانون دانست.

🔸قربانعلی مهری، دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین وابسته به مجلس شورای اسلامی در حکمی تصویب مصوبه “آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه‌های تجاری” را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.

توسط maleki