پیرو بخشنامه بیمه مرکزی درخصوص مهلت وصول حق بیمه ها از 1398/12/21 تا 1399/02/15 و درجهت مساعدت در وصول مبالغ معوق حق بیمه شخص ثالث ، مقرر گردید به صورت پلکانی به شرح زیر بدهی ها عمل شود : – از تاریخ 1399/02/21 تا 1399/02/31 سقف مجاز بدهی تا 20 میلیون تومان – از تاریخ 1399/03/01 تا 1399/04/31 سقف مجاز بدهی تا 10 میلیون تومان – و نهایت در تاریخ 1399/05/01 سقف مجاز بدهی باید صفر گردد ❇️ لازم بذکر است اقساط از تاریخ 1399/02/15 به بعد باید به روال عادی و روزانه تسویه گردند و مشمول شرایط فوق نمی باشند. با احترام و تشکر انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران ?https://t.me/Asbimehiran

توسط maleki