وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث عامل نجات بودجه دولت در زمان وقوع بحران در کشور است.

فرهاد دژپسند در جلسه هیئت امنای صندوق بیمه همگانی حوادث که امروز در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد گفت: امروز یکی از روز‌های به یادمانی در صنعت بیمه و بحران کشور است، زیرا با توجه به شرایط جغرافیایی، کشورمان بر روی نوار بحرانی چونی سیل، زلزله و سرمازدگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث، باعث می‌شود مردم در زمان وقوع سیل و زلزله اضطراب نگیرند و با اطمینان خاطر واحد‌های مسکونی خود را بازسازی و نوسازی کنند.

دژپسند بیان کرد: با توجه به شرایط کشور اگر بحرانی صورت گیرد فشار‌های زیادی به بودجه عمومی کشور وارد می‌شود این صندوق عامل نجات بودجه دولت است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: سیل فروردین سال ۹۸ باعث درگیری بسیاری از استان‌ها شد و‌در برخی از استان‌هایی که واحد‌های مسکونی و تجاری بیمه حوادث داشتند باعث شد تا بار مالی دولت برای جبران خسارت کمتر شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای در زمان سیل به واحد‌های مسکونی بیمه شده خسارت پرداخت کردند این موضوع نشان داد که این صندوق می‌تواند کمک بسزایی در تامین خسارت کند.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ساختار بیمه همگانی حوادث بدین صورت است که این بیمه اجباری است و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه وسایر ارگان‌های مرتبط در این صندوق حضور دارند و جامعیت ترکیب این صندوق بیانگر اراده دولت و مجلس است.

دژپسند ادامه داد:امروز اساسنامه این صندوق نهایی و‌مدیرعامل صندوق بیمه همگانی حوادث انتخاب شد و اساسنامه این صندوق در ا‌ولین فرصت به تصویب دولت می‌رسد.

وی درباره تامین بودجه صندوق بیمه همگانی حوادث گفت: نماینده سازمان برنامه بودجه امروز حضور داشتند تا با همکاری اعضا بودجه صندوق تامین شود.

توسط maleki