سامانه آیتول که پیش ازین با دسترسی به اطلاعات مشتریان بیمه ای ، با ارسال پیامک هایی پیشنهاد فروش بیمه نامه می داد و اعتراضات انجمن صنفی نمایندگان شرکتهای مختلف را برانگیخته بود در اقدامی جالب به مالکان خودرو جهت کارواش پیام می دهد!

این تصویر در تجارت نیوز منتشر شده است

توسط maleki