بیمه شخص ثالث شامل رانندگان متخلف هم می شود!!!
برابری ديه زن و مرد در تصادف های فوتی و غير فوتی از سال ٩٠ تمامى پرونده ها حتى آنها كه مختومه بودند هم ميتوانند جهت دريافت ديه به شركت هاى بيمه مراجعه كنند.

مدیرعامل بیمه دی:با رای دیوان عالی، زیان در کمین شرکت های بیمه است

مهندس کشاورز مدیرعامل بیمه دی در واکنش به اعلام رای دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت خسارت به رانندگان مربوط به بیمه نامه های شخص ثالث صادره بین سال 90 تا 95 گفت: این رای به شدت می تواند آسیب جدی به شرکت های بیمه بزند ، واقعیت این است صورتهای مالی آن سالها بسته شده بعضی هم ممکن است سود تقسیم کرده باشند ؛ نکته مهم تر شرکت های بیمه بابت این پوشش حق بیمه ای هم دریافت نکرده اند .

وی ادامه داد : عملا این رای با افزایش نفوذ بیمه منافات دارد و امیدواریم یک سازوکار مشخص برای حل این معضل در صنعت بیمه پیدا شود .

مدیرعامل بیمه دی در پاسخ به این پرسش که بسیاری پوشش حوادث راننده را در آن سالها ممکن است خریداری نکرده باشند گفت: برداشت کلی از این رای این است همه رانندگان مشمول این رای شده اند .

توسط maleki