📣📣📣📣 گزارش جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ *هیات مدیره شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی صنعت بیمه کشور با رئیس کل بیمه مرکزی ، آقای بهزادپور * در این دیدار اعضا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی صنعت بیمه کشور ، ضمن تقدیر و تشکر بابت ابلاغ آئین نامه اصلاحی کارمزد موارد زیر را تقاضا کردند: – اولویت نظارت دقیق بیمه مرکزی بر فعالیت کارگزاران برخط و برخورد با تخلفات گسترده آنها و تقاضای ساماندهی – ایجاد شرایط بهبود کسب و کار نمایندگان بیمه – پیشنهاد اولویت اصلاحات آئین نامه ۷۵ نمایندگی در ادامه نیز *رئیس کل بیمه مرکزی ، مهندس بهزادپور*، ضمن تایید درخواست‌های مطروحه ، پیگیری مطالبات را حق نمایندگان دانسته و قول مساعد به اولویت دادن آنها را دادند و حمایت از نمایندگان را نه یک شعار بلکه استراتژی صنعت بیمه دانستند. در این دیدار معاون نظارت بیمه مرکزی نیز حضور داشتند و قول پیگیری خواسته های بحق نمایندگان را دادند.

توسط maleki