پیرو جلسه برگزار شده با معاون فنی شرکت ، ایشان مشکلات و موارد اعلامی را دسته بندی و برای مدیرعامل شرکت ارسال کردند.

توسط maleki