سلام
📌نامه شورای هماهنگی تشکلهای صنعت بیمه کشور درخصوص حمایت از بیمه مرکزی بابت الزام استفاده استارتاپها از سويیچ بیمه مرکزی، جهت جلوگیری از رسوب حق بیمه و عدم ارائه تخفیفات غیرقانونی
🔆https://t.me/Asbimehiran

 

توسط maleki